Buluşum Derneği; sağlıklı ve huzurlu yaşayış ve bununla sanatın, kültürün, tarihin ve manevi değerlerin bağlantısını araştırmak, tanıtmak ve yaşatmak, Türk Musikisini ve Türk müzik terapisini, Türk dünyası ve diğer ülkelerin müziklerini, oyunlarını, müzik enstrümanlarını, kıyafetlerini ve bunların Türk musikisine ve müzik terapi geleneğine etkilerini araştırma, tanıtma ve yaşatma amacı ile kurulmuştur.