Yönetim Kurulu

Adı ve Soyadı Görev Unvanı
Yaşar Güvenç Başkan
E.B. Kanikey Güvenç Akçay Başkan yardımcısı
Sinan Emre Başaran Sayman
Aziz Serhat Kural Sekreter
Yakup Akçora Üye